Συστημα Ελεγχου Οδικων Μεταφορων

SEPE_Logo_Gr

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Διάρκεια Εκτέλεσης: 26/02/2015 - 02/12/2015

«Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών” – (Κωδικός ΟΠΣ:340081)

Του άξονα 2 του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των Μηχανισμών Προστασίας των Εργασιακών Σχέσεων και των Σχετικών Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης με Χρήση ΤΠΕ»

Αντικείμενο του Έργου

Εξοπλισμός του Έργου

Η Κεντρική Εφαρμογή

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)