Ψηφιακες Υπηρεσιες Επιτροπης Ανταγωνισμου

logos-ktpaeep_antagwnismou

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε (ΚτΠ Α.Ε.)

Διάρκεια Εκτέλεσης: 09/09/2014 - 27/11/2015

Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΣΥΜΒΑΣΗ: 1178 # ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE και Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ

Αντικείμενο της σύμβασης αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος με τη χρήση ΤΠΕ, με σκοπό:

Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει:

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)