Εγκατασταση Συστηματος Power Office – ISS

ISS

Διάρκεια Εκτέλεσης: 06/2014 - 03/2015

Εγκατάσταση Συστήματος Power Office

Για την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων της ISS εγκαταστάθηκαν και παραμετροποιήθηκαν τα παρακάτω υποσυστήματα του Power Office:
Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)