Οριζοντια Υποστηρικτικα Εργαλεια Για Διαχειριση Υπηρεσιων Και Ασφαλεια

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Διάρκεια Εκτέλεσης: 02/03/2015 - 29/10/2015

Σύμβαση Έργου με αντικείμενο: «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας»

Στο πλαίσιο του Υποέργου 3: «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» της Πράξης «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου» με κωδικό ΟΠΣ 327378.

Το Έργο

Αντικείμενο του Έργου

Σκοπός του Συστήματος

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)