ΕΤΕΑΕΠ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ONE STOP SHOP – OSS)»

 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Μιας Στάσης (One Stop Shop – OSS) του ΕΤΕΑΕΠ, προσφέρει στον πολίτη και σε κάθε συναλλασσόμενο με αυτό, τη δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις αιτήσεις του προς τον Φορέα, να ενημερώνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο για την πορεία τους και να διεκπεραιώνει το αίτημα του, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.

Το ιστορικό των αιτήσεων του πολίτη και οι απαντήσεις του ΕΤΕΑΕΠ τηρούνται στην προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη, εντός του One Stop Shop – OSS, με δυνατότητες ενημέρωσης, αναζήτησης, ανάκτησης και εκτύπωσης.

Το One Stop Shop – OSS, διασυνδέεται πλήρως με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του ΕΤΕΑΕΠ, ολοκληρώνοντας από την πλευρά της υπηρεσίας τη διαχείριση ενός αιτήματος από την ηλεκτρονική λήψη του έως και την περάτωση του, προσφέροντας διαφάνεια στον πολίτη σε όλα τα στάδια διεκπεραίωσης.

 

Το σύστημα αποτελείται από δύο κύρια υποσυστήματα / εφαρμογές:

Την εφαρμογή Ασφαλισμένων και την εφαρμογή Διαχειριστή Συστήματος

 

ONE STOP SHOP (OSS) - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Στο σύστημα οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να ενημερώνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο για την πορεία τους και να διεκπεραιώνουν τα αιτήματά τους.
 • Τηρείται Ιστορικό των αιτήσεων του Πολίτη και οι απαντήσεις του Φορέα σε προσωποποιημένη Ηλεκτρονική Θυρίδα του OSS με δυνατότητες ενημέρωσης, αναζήτησης, ανάκτησης και εκτύπωσης.
 • Εφαρμόζεται πλήρης διασύνδεση  με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Φορέα (Πάπυρος) για πρωτοκόλληση της αρχικής και των τυχόν συμπληρωματικών αιτήσεων και τη λήψη του αποτελέσματος εξέτασής τους από το ΕΤΕΑΕΠ

 

Επίσης, το σύστημα περιλαμβάνει και υποστηρίζει

 • Αυστηρή ταυτοποίηση / αυθεντικοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (Taxisnet) (επίπεδο εγγραφής 2)
 • Διαμοιρασμός της αυθεντικοποίησης μέσω ΓΓΠΣ με τρίτες εφαρμογές του ΕΤΕΑΕΠ προς αποφυγή πολλαπλών ενεργειών login των χρηστών
 • Αυτόματη ενημέρωση (notifications) για την πορεία του αιτήματός του.
 • Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση με ενημερώσεις, ατομική ηλεκτρονική θυρίδα με παράδοση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων και ιστορικότητα αιτημάτων
 • 22 Ηλεκτρονικές φόρμες αιτήσεων διασυνδεδεμένες με το Πάπυρο.
 • Αυτόματη παραγωγή βεβαιώσεων βάσει templates
 • Μηχανισμός αποστολής ενημερωτικών email προς τους πολίτες σχετικά με την υποβολή της αίτησης τους, εξέλιξη της αίτησης τους, ολοκλήρωση ή απόρριψη της αίτησης τους.
 • Responsive design
 • W3C AA standard for disability personsONE STOP SHOP (OSS) - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
 • Μηχανισμός δημιουργίας νέων αιτήσεων και templates βεβαιώσεων από τον administrator
 • Γραφικό περιβάλλον (χωρίς την απαίτηση συγγραφής κώδικα) για την δημιουργία των ηλεκτρονικών φορμών, των templates και των αντιστοιχίσεων της φόρμας σε διαδικασία επί του ΣΗΔΕ.
 • Διαχείριση εσωτερικών χρηστών της εφαρμογής ασφαλισμένων, απόδοση ρόλων σε κάθε χρήστη ανάλογα με τα επιθυμητά δικαιώματα διαβαθμισμένης πρόσβασης
 • Μηχανισμός auditing/καταγραφής των κινήσεων του ασφαλισμένου

 

Το σύστημα φιλοξενείται στο G-Cloud

 

 

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)