Επικοινωνια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Cosmos Consulting Α.Ε.Β.Ε
Π. Μπακογιάννη 44
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ: 210 6492 800
Fax: 210 6464 069
cosmos@cbs.gr, http://www.cosmosconsulting.gr

Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε
Π. Μπακογιάννη 44
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ: 210 6492 800
Fax: 210 6464 069
cosmos@cbs.gr, www.cbs.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ