ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • Η Cosmos Consulting έχει αναπτύξει τις παρακάτω βασικές συνεργασίες:

 

  • Η Cosmos Consulting είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και ISO/IEC 27001:2005 στην Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής & Ανάπτυξης Λογισμικού από την TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.