Δραστηριοτητες της Εταιριας

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

H Cosmos Consulting παρέχει μια σειρά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανάπτυξης ή της προσαρμογής λύσεων λογισμικού και της υλοποίησης σχετικών έργων.

Οι business consultants και οι technology experts της εταιρείας, βοηθούν τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • να επιλέξουν τη βέλτιστη value for money λύση λογισμικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες τους και το διαθέσιμο προϋπολογισμό τους,
 • να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις διαθέσιμες λειτουργίες του, αλλά και
 • να διατηρήσουν σε βάθος χρόνου την αποτελεσματικότητά του, μέσα από υπηρεσίες εκπαίδευσης, βελτίωσης και αναπροσαρμογής, υποστήριξης και αναβάθμισής του.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, προσθέτοντας συνεχώς αξία στην επένδυση της επιχείρησης.

 

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Η Cosmos Consulting διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να σταθεί πολύτιμος αρωγός στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών ενός οργανισμού, είτε πρόκειται για περιορισμένες αλλαγές σε κάποιες ροές εργασίας είτε πρόκειται για ένα ευρύ μετασχηματισμό του.

Με τη συσσωρευμένη εμπειρία πολλών ανθρωποετών στον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών στο πλαίσιο υλοποίησης σημαντικών έργων λογισμικού και με βαθιά γνώση των εργαλείων λογισμικού και των ευρύτερων τεχνολογιών που προσφέρει, η Cosmos Consulting μπορεί να μελετήσει και να προτείνει τον κατάλληλο ανασχεδιασμό των διαδικασιών ενός οργανισμού στο πλαίσιο της προσαρμογής του οργανισμού σε νέες προκλήσεις & συνθήκες ή της υλοποίησης ενός μεγάλου συστήματος λογισμικού (π.χ. ERP) και με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.

Το αποτέλεσμα των σχετικών μελετών δεν περιορίζεται στην αποτύπωση των ανασχεδιασμένων διαδικασιών αλλά επιπλέον υποστηρίζεται από προτάσεις κατάλληλων λογισμικών που θα εμπλακούν στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, με σκοπό την αυτοματοποίησή τους και την επιτάχυνση του χρόνου ολοκλήρωσής τους.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Cosmos Consulting έχει στο ενεργητικό της μια σειρά μεγάλων και σημαντικών έργων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Οι υπηρεσίες της Cosmos Consulting στο πλαίσιο αυτών των έργων περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου
 • Καταγραφή Υφιστάμενης κατάστασης, σκοπού έργου και Αναγκών
 • Ανάλυση αναγκών και εκπόνηση:
  • Μελέτης Φιλοξενίας Συστήματος
  • Μελέτη Ανάπτυξης και Εφαρμογής Λογισμικών
  • Μελέτη Ασφάλειας Συστημάτων
  • Μελέτη Διαλειτουργικότητας Συστημάτων (Solutions Integration)
  • Μελέτη Μετάπτωσης Δεδομένων (Data Migration)
 • Ανάπτυξη / Υλοποίηση Λύσης
  • Ανάπτυξη λογισμικών
  • Προσαρμογή έτοιμων λύσεων λογισμικού
  • Εγκατάσταση Λογισμικών
  • Διασύνδεση Λογισμικών και συστημάτων
  • Εφαρμογή μέτρων ασφάλειας
  • Μετάπτωση Δεδομένων
 • Εφαρμογή Συστήματος
  • Τεκμηρίωση
  • Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών
  • Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας
  • Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας
  • Συντήρηση Συστήματος
  • Αναβάθμιση, Βελτίωση, Επέκταση Συστήματος