ποιοι ειμαστε

Η «Cosmos Consulting Α.Ε.Β.Ε.» είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Cosmos Business Systems AEBE (CBS), ιδρύθηκε το 2007 και εδρεύει στη Μεταμόρφωσης Αττικής.

Η δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται στον κλάδο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα, στην ανάπτυξη και εμπορία εξειδικευμένου λογισμικού, απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της Cosmos Consulting εντοπίζεται:

  • Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Στον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών
  • Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε Πελάτη

Η εταιρεία επενδύει συνεχώς με τη εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών, παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες πλατφόρμες σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων λογισμικού.

Η Cosmos Consulting είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, και ISO 27001 στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής & ανάπτυξης λογισμικού από την TUV HELLAS (TUV NORD) A.E..